Asus Portal Gizlilik Koşulları

Güvenlik
Site’nin belli alanları, yalnızca yetkili kullanıcıların girebileceği şekilde şifreyle korumaya alınmıştır (“Erişimi Sınırlı Alanlar”). Erişimi Sınırlı Alanlar’ın yetkili kullanıcılarından biriyseniz, şifrenizin ve hesap bilginizin gizliliğinden bütünüyle sorumlu olduğunuzu ve şifreniz kaybolduğunda, çalındığında, yetkisiz bir üçüncü partinin göreceği şekilde açığa çıktığında bu konuda derhal ASUS’u haberdar edeceğinizi ve aksi takdirde Erişimi Sınırlı Alanlar’ın gizliliği ihlal edilmiş olabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

Hesabınız altındaki her türlü ve tüm faaliyetlerden, bu faaliyetleri gerçekleştiren kişi siz olun ya da olmayın, şifreyle korunan hesabınız altında meydana gelebilecek ve ödeme gerektirebilecek faaliyetler de dahil olmak üzere, bütünüyle sorumlu olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. Hesabınızın kontrolünüz dışında kullanılması ya da bilginiz dahilinde, gizlilik ihlaline yönelik her türlü durumda derhal ASUS’u haberdar edeceğinizi kabul ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Gizli Bilgiler
Taraflar, Şartlar’a bağlı olarak bütün bilgileri ve tarafların Site üzerinden edindiği ticari ve teknik bilgileri gizli tutmak zorundadır.Taraflar Şartlar’ın ve taraflar arasındaki her türlü anlaşmanın gerektirdiği amaçlar dışında hiçbir amaç doğrultusunda gizli bilgileri kullanamazlar. Bu şart aşağıdaki bilgiler için geçerli değildir:

Yayınlanmış ya da başka bir yolla kamusal alanın bir parçası olarak kamuoyuna açılmış olan bilgiler;
ASUS’la olan ilişkinizin kapsamı dışında bağımsız olarak gelişmiş bilgiler;
Diğer taraftan alınmadan önce, alıcı tarafından bilinen ve gizliliğine yönelik olarak herhangi bir yükümlülük getirmeyen bilgiler;
Herhangi bir kanun, ya da mevzuata, veya mahkeme kararına bağlı olarak açık olması gereken bilgiler;
ASUS’un kendi kurumsal iştiraklerine açtığı ya da sizinle ASUS arasındaki diğer anlaşmalar uyarınca, ASUS’un üçüncü partilere verebilme yetkisine sahip olduğu bilgiler.

Taraflar, makul surette profesyonel standartlarla uyumlu bir şekilde, gizli bilgileri korumakla mükelleftir.Taraflar, çalışanlarının, temsilcilerinin ve kendileri tarafından yetkilendirilmiş diğer kişilerin bu maddenin koşullarıyla uyumlu olacak şekilde davranmasını sağlamak için gerekli olan adımları atmak durumundadır.

Fesih
ASUS bu Şartlar’ı ve Site’ye erişim hakkınızı (yalnızca kendi alacağı karar doğrultusunda ve gizlilik içinde), size herhangi bir zamanda yazılı bildirimde bulunarak feshedebilir.

Şartlar’ı ihlal ettiğiniz takdirde,ASUS bu Şartlar’ı ve Site’ye erişiminizi (yalnızca kendi alacağı karar doğrultusunda ve gizlilik içinde) derhal feshetme hakkını saklı tutar ve bu türden bir durumda, ASUS bu fesih konusunda sizi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirir.