Asus Portal Kullanım Koşulları

Aşağıda yer alan şartlar ve koşullar (“Şartlar”), Asus Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Şti. (“ASUS”) tarafından, Dünya Çapında Ağ (www) üzerindeki bu sitenin (“Site”) kullanım şartlarını belirlemek ve ASUS, siz ve işvereniniz (“Taraflar”) arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma ortaya koymak için hazırlanmıştır.

Site’yi kullanmaya devam ederek aşağıdaki hususları kabul etmiş sayılırsınız:
İşvereninizi bu Şartlar’a bağlamak için yeterli düzeyde yetkiye sahipsiniz; ve
İşvereniniz bu Şartlar’ı kabul ettiğinize dair bilgi sahibidir.
Siz ya da işvereniniz listelenmiş olan koşulların herhangi birini kabul etmediği takdirde, Site’ye erişim sağlamayın ya da Site’yi veya Site içindeki hiçbir türlü bilgiyi kullanmayın.

Site’ye erişiminiz ve Site’yi kullanımınız, aşağıdaki Şartlar’ı sizin ve işvereninizin kabul etmesini gerektirmektedir. Bu esasa göre, bu Şartlar’da ki referanslar hem sizin hem de işvereninizin kişisel kapasitesi dahilinde olmalıdır.

Şartlar’la ilgili olarak verilen ortak sözler ve elde edilen ortak faydalar göz önüne alındığında, taraflar aşağıdaki şartları ve koşulları kabul etmektedir.

Genel Kullanım Kısıtlamaları
Asus Materyalleri
Site’de yer alan bütün bilgiler, belgeler, ürünler ve servisler, ticari markalar, logolar, grafikler, ve imajlar (“ASUS Materyalleri”), telif ve ticari marka hakkıyla korunmaktadır ve ASUS’un ve/veya ASUS’la ilişkili kurumların malıdır. Site’de yer alan herhangi bir materyalin her türlü izinsiz kullanımı telif hakkı, ticari marka, gizlilik ve iletişim yasalarının ihlali anlamına gelmektedir.

ASUS, Site’yi kullanabilmeniz amacıyla ASUS Materyalleri’ni kişisel bilgisayarınızda görüntüleyebilmeniz ve işinizin gerektirdiği şekilde, makul surette, ASUS Materyalleri’nin baskılarını almanız için size sınırlı bir hak tanımaktadır. ASUS tarafından yetkilendirilmediğiniz sürece, aşağıdakileri yapamayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız:

ASUS Materyalleri’nin yeniden üretimi, yeniden dağıtımı, satışı, yayınlanması, dolaşıma sokulması ya da, şirketinizdeki ya da kurumunuzdaki yetkisiz kişiler de dahil olmak üzere, herhangi birine açık edilmesi;
ASUS Materyalleri’nin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, düzenlenmesi, başkalaştırılması ya da büyütülmesi.

Bu Şartlar’ın herhangi birinin ihlali durumunda ya da 6.madde altında bu Şartlar’ın ASUS tarafından feshedilmesi üzerine, bu sınırlı lisans, size herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın, otomatik olarak feshedilir. ASUS’la yaptığınız herhangi bir başka anlaşmaya bağlı olarak, bu Şartlar’ın feshedilmesi üzerine, tarafınızdan baskısı alınmış ya da indirilmiş bütün ASUS Materyalleri’ni yok etmeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Site’nin herhangi bir kısmını ya da Site üzerindeki üçüncü parti içeriği, ASUS ya da lisans sahiplerinden önceden alınmış yazılı bir izin olmaksızın, başka bir sunucuya da internet-tabanlı cihaz üzerine “çerçevelemeyeceğinizi” ya da “yansıtamayacağınızı” kabul etmiş sayılırsınız. Site, ASUS’un kontrolünde olmayan ya da ASUS tarafından işletilmeyen, Dünya Çapında Ağ ya da Internet üzerindeki başka sitelerle bağlantılandırılmış olabilir.Bu bağlantılar, ASUS’un onayını içermemektedir. ASUS’un bu bağlantıları yalnızca sizin kullanım rahatlığınız için sağladığını ve ASUS’un bu sitelerdeki içerikten sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

Hatalar
Site’nin, içerik kalitesini ve üçüncü parti içeriğini olumsuz yönde etkileyebilecek yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

ASUS tarafından aksi belirtilmediği sürece, Site üzerindeki her türlü üçüncü parti içeriğinin kısmen ya da bütün olarak ASUS tarafından tasdik edilmediğini ya da onaylanmadığını ve ASUS’un, ASUS Materyalleri’nin ya da üçüncü parti içeriğinin doğruluğunu ya da güncelliğini garanti altına almadığını kabul etmiş sayılırsınız.

Yasaların izin verdiği ölçüde, ASUS, ASUS Materyalleri içinde karşılaşılabilecek hiçbir türlü yanlışlık ya da hataya ve Site’ye gönderilmiş olan ya da Site’de bulunan hiçbir türlü üçüncü parti içeriğine yönelik yükümlülük taşımamaktadır.

Bildirimler
ASUS, kullanıcılardan bildirimler ve ASUS servisleri ve ürünlerine yönelik yorumlar almaktan memnuniyet duyar ve zaman zaman, sizden belli geri bildirimler ya da materyaller talep edebilir.

ASUS, yaratıcı fikirler, şov tasarımları, fotoğraflar, çizimler ya da orijinal sanateserleri, yeni ürünler ve ürün geliştirmeleri için öneriler, teknolojiler için öneriler, yöntemler, teknikler, süreçler, icatlar, pazarlama planları ya da spesifik olarak ASUS tarafından talep edilenler haricinde hiç bir türlü materyali kabul etmemekte veya değerlendirmeye almamaktadır.

Materyalleriniz
Zaman zaman, Site’ye ya da Site üzerinden (bildirimler ve diğer materyal ve bilgiler de dahil olmak üzere) içerik yükleyebilir ya da sağlayabilirsiniz (“Materyalleriniz”). Materyalleriniz’i ASUS’a yükleyerek ya da sağlayarak, aşağıdaki unsurları garanti altına almış sayılırsınız:

Siz ve/veya işvereniniz, aşağıdaki unsurları yerine getirmek için bütün gerekli haklara sahip olduğunuzu ve bütün gerekli prosedürlere (hiç bir kısıtlama olmaksızın, fikri mülkiyet hakları ve tatbik edilebilir her türlü gizlilik yasasının zorunlu kıldığı yetkilendirme, onay ya da bildirim de dahil olmak üzere) uyduğunuzu kabul ve taahhüt edersiniz.
- Materyalleriniz’i Site’ye yüklemek ya da Site üzerinden ASUS’a iletmek;
- Materyalleriniz’in ASUS ve ASUS’la bağlantılı kurumsal iştirakler ve bu iştiraklerin personeli tarafından kullanımının, (hiç bir kısıtlama olmaksızın, her türlü fikri mülkiyet hakkı ve reklam ve/veya gizlilik hakkı da dahil olmak üzere) hiç bir üçüncü partinin haklarını ihlal etmemesi.

Siz ve ASUS arasındaki her türlü yazılı anlaşma uyarınca, Materyalleriniz’i Site’ye yükleyerek, ASUS ve/veya kendi işleriyle ilgili olarak bağlantılı kurumsal iştiraklerinin gerektirdiği ölçüde, ASUS ve bağlantılı kurumsal iştiraklerine ve bu iştiraklerin personeline (adaptasyon, yeniden üretim ve iletişim de dahil olmak üzere) Materyalleriniz’in feshedilemez, dünya çapında, telifsiz, daimi kullanım hakkını tanımış olursunuz.

Genel
Bu Şartlar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup ilgili, her türlü uyuşmazlık, Türkiye yasaları tarafından idare edilecektir.Taraflar İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemelerinin ve icra dairelerinin, Site’yi kullanımınıza yönelik meselelerle bağlantılı olarak verilecek kararları ile bağlıdırlar.

ASUS ya da üçüncü partilerin ASUS Materyalleri ya da Site’de, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin geliştirmeler ve/veya değişiklikler yapabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

ASUS’un herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin bu Şartlar’ı değiştirebileceğini ve güncellenmiş Şartlar’ı Site üzerinde yayınlayacağını kabul etmiş sayılırsınız.

Bu Şartlar’ın içerdiği maddelerden herhangi birinin uygulanması açısından ASUS’un harekete geçmemesi ya da gecikmesi, ASUS tarafından yazılı olarak bir tasdik ve kabul olmadığı müddetçe, ASUS’un bu hakkından ya da kanuni hükümden feragat ettiği anlamına gelmez. Site’yi kullanımınız Site’nin tamamında yer alan ek bir feragat ya da ihtara bağlı olabilir.

Bu Şartlar’ın herhangi bir maddesinin, konuyla ilgili bir yargı kurumu tarafından yasadışı, geçersiz ya da uygulanamaz olduğunun anlaşılması durumunda, bu yasadışı, geçersiz ya da uygulanamaz olan madde Şartlar’ın bir parçası değilmiş gibi, Şartlar’ın diğer tüm maddeleri tam olarak yürürlükte kalmaya devam eder.

Taraflar bağımsız yüklenici sıfatıyla hareket eder. Bu Şartlar taraflar arasında herhangi bir ortaklık, güven, temsil, ortak teşebbüs ya da istihdam ilişkisi ortaya koymamaktadır. Taraflardan hiçbirinin, diğer taraf adına hareket etme, sözleşme yapma ya da herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluk doğuracak duruma girme yetkisi, bu Şartlar’ın gerektirdiği durumla ya da doğru bir şekilde işleme konmuş bir vekaletnameden kaynaklanabilecek durumlar haricinde, bulunmamaktadır.